Uważność dla dzieci

Uważność dla dzieci

Nadmierny stres, stany obniżonego nastroju, lęki związane ze szkołą i dorastaniem są częstymi problemami dzieci i młodzieży. Nie tylko młodzi, ale także dorośli doświadczają stresu, który często przejawia się jako nieadekwatne, przesadzone reakcje, wywołując zaniepokojenie u dziecka. Praktyka uważności może być skutecznym wsparciem w radzeniu sobie z takimi problemami. Trening uważności dla dzieci, oparty na praktykach medytacyjnych, może pomóc dzieciom w zwiększeniu zdolności skupiania uwagi, zwiększeniu świadomości odczuć ciała i własnych emocji, a także w obserwacji powiązań pomiędzy myślami, emocjami i reakcjami fizjologicznymi.

Uważność, czyli mindfulness, zdobywa coraz większą popularność jako narzędzie wspierające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. W wieku 2-10 lat, dzieci są niezwykle podatne na naukę nowych umiejętności, a trening uważności może stać się cennym narzędziem w ich rozwoju. Ale co to dokładnie jest uważność i jak można ją praktykować z dziećmi?

Co to jest uważność (mindfulness)?

Uważność to umiejętność pełnego, ciekawego i spokojnego doświadczania chwili obecnej. To skierowanie uwagi na to, co przeżywamy w danym momencie – nasze myśli, emocje, odczucia ciała oraz to, co dzieje się wokół nas. Może być rozwijana poprzez medytację lub inne aktywności, a termin „uważność” (ang. mindfulness) jest rozumiany jako świadoma obecność.

Trening uważności dla dzieci

Trening uważności dla dzieci to zanurzenie się w świat swojego wnętrza, aby zacząć zauważać, że on w ogóle istnieje i że dzieje się w nim więcej niż w świecie zewnętrznym. Istnieją programy dedykowane dla dzieci gdzie ćwiczenia są dostosowane do młodego uczestnika, jednak wiadomo, że największą korzyścią dla dziecka jest świadomy i uważny rodzic. Bez uważnych dorosłych nie będzie uważnych dzieci. Warto więc wziąć równolwgle w kursie – dziecko w swoim a rodzic swoim.

Korzyści treningu uważności

Trening uważności dla dzieci uczy koncentracji i relaksu, radości z codzienności, spokoju i życia w harmonii ze światem i ludźmi, ale przede wszystkim sobą. Przynosi liczne korzyści dla całej rodziny, gdyż jest mniej agresji, a więcej autorefleksji i empatii.

Kiedy rozpocząć trening uważności?

Trening uważności dla dzieci można zacząć już z małymi dziećmi w przedszkolu – wtedy i też na początku szkoły podstawowej to najcześciej ćwiczenia ruchowe i dużo zabawy. starsze jest dziecko, tym więcej różnych aktywności możemy mu zaproponować a pewnym momencie włączyć również psychoedukację i np. wiedzę o mózgu.

Jak przygotować dziecko do treningu uważności?

Warto wybrać nauczyciela, którego polubi dziecko. Takie zajęcia powinny być przyjemnością i dziecko nie powinno być zmuszane do czegokolwiek.

Trening uważności – szkolenie dla rodziców

Uważność może pomóc dzieciom w różnych aspektach życia, takich jak zwiększenie zdolności koncentracji, lepsze rozumienie i zarządzanie emocjami, oraz rozwijanie pozytywnego stosunku do siebie i innych. Te same korzyści może uzyskać rodzic biorąc udział kursie uważnosci dla rodziców.

Świadome i uważne rodzicielstwo

W Akademii MyMindfulWay, Nika Chmielewska, certyfikowana nauczycielka programów uważności, oferuje treningi skierowane do rodziców, którzy pragną wprowadzić praktyki uważności do swojego życia rodzinnego. Programy te są zaprojektowane, aby pomóc rodzicom w nawigacji przez wyzwania rodzicielstwa, oferując narzędzia i strategie, które wspierają świadome i uważne podejście do wychowania dzieci. Uczestnicy uczą się, jak być obecnymi i świadomymi w relacjach z dziećmi, jak również jak zarządzać własnym stresem i emocjami w kontekście rodzicielstwa.

Budowanie uważności od młodych lat

Z kolei programy dla dzieci i młodzieży w Akademii My Mindful Way skupiają się na rozwijaniu umiejętności uważności, które mogą być wsparciem w codziennym życiu, szkole oraz w relacjach rówieśniczych. Młodzi uczestnicy uczą się, jak skierować uwagę, być obecnymi, rozpoznawać i zarządzać emocjami oraz jak rozwijać życzliwość wobec siebie i innych. Programy te są dostosowane do różnych grup wiekowych, aby zapewnić odpowiednie metody i praktyki, które są angażujące i dostępne dla dzieci i młodzieży na różnych etapach rozwojowych.

Uważność dla dzieci nie jest tylko modnym terminem, ale praktyką, która może znacząco wpłynąć na ich rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny. Wprowadzenie treningu uważności do codziennej rutyny może być kluczem do budowania zdrowszych, bardziej świadomych i zrównoważonych przyszłych dorosłych.