Test samowspółczucia

Quiz Osobowości Jak typowo zachowuję się wobec siebie w trudnych sytuacjach? Test – jak się odnoszę do siebie w trudnych sytuacjach (kwestionariusz dotyczący współczucia dla siebie autorstwa Kristin Neff)
Przeczytaj, proszę, uważnie każde zdanie zanim odpowiesz.
Wpisz jak często zachowujesz się w opisany sposób posługując się poniższą skalą:
1 – Prawie nigdy
2 – Okazjonalnie
3 – W połowie przypadków
4 – Dość często
5 – Prawie zawsze
Średnie, ogólne wyniki oscylują wokół 3,0 w skali od 1 do 5, więc możesz odpowiednio zinterpretować swój ogólny wynik. Jako przybliżona wskazówka:
1-2,5 dla ogólnego wyniku wskazuje, że masz niski poziom samowspółczucia (a więc rzadko traktujesz siebie jakbyś traktował_a przyjaciela).
2,5-3,5 wskazuje, że jest średnio.
3,5-5,0 oznacza, że masz wysoki poziom samo-współczucia.


Podskale dla Poczucia izolacji, Samooceny i Nadidentyfikacji są automatycznie odwrotnie kodowane.
Oznacza to, że im wyższy wynik, tym mniejsza skłonność do takich nawyków więc wyższe samowspółczucie.
Najważniejszy jest ogólny średni wynik – na kursach uważności sprawdzamy ten poziom przed i po kursie, żeby każdy w swoim tempie widział ten proces.

Napisz do mnie, jeśli chcesz porozmawiać o treningach uważności.