Stres w pracy – przyczyny objawy – jak sobie z nim radzić?

Stres w pracy to powszechny problem, który dotyka wielu ludzi we współczesnym środowisku zawodowym. W wyniku wymagań, presji i szybkiego tempa życia zawodowego, coraz więcej osób doświadcza negatywnych skutków stresu na zdrowie psychiczne i fizyczne.

Przyczyny stresu w pracy

Wysokie wymagania dotyczące wydajności, ilości pracy czy spełniania określonych celów mogą prowadzić do stresu. Często są to oczekiwania ze strony pracodawcy, klientów czy samej osoby pracującej. Brak wpływu na decyzje dotyczące pracy, niemożność podejmowania decyzji czy brak autonomii w wykonywaniu obowiązków mogą generować uczucie bezradności i stresu. Kultura organizacyjna, konflikty między pracownikami, a także brak wsparcia ze strony kolegów i przełożonych mogą wpływać na atmosferę w miejscu pracy. Praca w nieregularnych godzinach, nadgodziny czy brak równowagi między pracą a życiem prywatnym może prowadzić do chronicznego zmęczenia i stresu. Brak jasnych wytycznych dotyczących obowiązków, niepewność co do oczekiwań pracodawcy czy brak perspektyw rozwoju zawodowego mogą generować stres.

Objawy stresu w pracy

Bóle głowy, napięcie mięśni, problemy żołądkowe czy bezsenność mogą być fizycznymi objawami stresu. Zmiana apetytu, nadmierne spożywanie alkoholu czy używanie substancji psychoaktywnych mogą być reakcjami na stres. Zwiększone uczucie lęku, depresji, irytacji czy zmniejszone poczucie własnej wartości to częste objawy stresu w sferze psychicznej. Chroniczne zmęczenie, brak energii i motywacji do pracy to częste objawy, zwłaszcza gdy stres jest długotrwały. Trudności w relacjach z innymi pracownikami, konflikty czy wycofanie społeczne mogą być wynikiem stresu w pracy. Stres może wpływać na zdolność skupienia, podejmowania decyzji i wykonywania zadań, co prowadzi do spadku efektywności zawodowej.

Zarządzanie stresem w pracy

Skuteczne planowanie i organizacja czasu pracy może pomóc w zminimalizowaniu stresu. Otwarta komunikacja z przełożonymi i współpracownikami może przyczynić się do zrozumienia oczekiwań i rozwiązania potencjalnych problemów. Dzielenie się uczuciami i szukanie wsparcia ze strony kolegów, przyjaciół czy specjalistów ds. zdrowia psychicznego może pomóc w radzeniu sobie ze stresem. Regularna aktywność fizyczna jest skutecznym narzędziem zarządzania stresem. Ćwiczenia fizyczne mogą pomóc w redukcji napięcia mięśniowego i poprawie ogólnego samopoczucia. Ćwiczenia oddechowe czy joga to skuteczne metody relaksacji, które pomagają obniżyć poziom stresu i poprawić zdolność radzenia sobie ze stresem. Ważne jest zapewnienie sobie czasu na odpoczynek. Krótkie przerwy w ciągu dnia mogą pomóc w złagodzeniu napięcia i poprawieniu koncentracji. Ustalanie realistycznych celów i oczekiwań, zarówno wobec siebie, jak i innych, może zmniejszyć presję i stres związany z wysokimi wymaganiami. W przypadku nadmiaru obowiązków ważne jest umiejętne delegowanie zadań. Współpraca z zespołem może pomóc w rozłożeniu odpowiedzialności. Kursy lub warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem mogą dostarczyć praktycznych narzędzi i technik, które pomogą w skutecznym zarządzaniu presją zawodową.

Stres przed pracą – co oznacza?

Stres przed pracą to rodzaj napięcia i niepokoju, który pojawia się u wielu osób przed rozpoczęciem dnia pracy lub specyficznego zadania. To uczucie może mieć różne źródła i objawiać się różnymi sposobami, ale ogólnie odnosi się do emocji związanych z antycypacją wyzwań, presji lub oczekiwań związanych z pracą. Strach przed niepowodzeniem, niezadowoleniem przełożonych, czy obawami dotyczącymi wydajności mogą być przyczyną stresu przed pracą. Kiedy zadania są pilne, a czas jest ograniczony, to może powodować stres związany z przymusem szybkiego i efektywnego działania. Sytuacje, w których brakuje jasnych wytycznych, niepewności co do oczekiwań lub nieznajomość szczegółów dotyczących danego zadania, mogą prowadzić do niepokoju. Relacje z innymi pracownikami, konflikty interpersonalne czy obawy związane z interakcjami społecznymi mogą być źródłem stresu. Przepracowywanie się, długie godziny pracy i brak równowagi między pracą a życiem prywatnym mogą prowadzić do chronicznego stresu przed pracą. Przejście do nowej roli zawodowej, podjęcie nowych obowiązków czy konieczność nauki nowych umiejętności mogą wywoływać stres związany z niepewnością i adaptacją.

Uważnie w pracy

Treningi uważności od lat są skutecznym narzędziem redukcji stresu w miejscu pracy. Coraz więcej pracodawców widzi konieczność wsparcia swoich pracowników w zakresie zadbania o dobrostan, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem. Dzięki wykorzystywaniu własnych zasobów (np. oddech, wrażenie w ciele) uważność jest łatwa do wprowadzenia w miejscu pracy wprowadzając moment zatrzymania, wrócenia do wewnętrznej równowagi a czasem może dać uczucie szybkiej regeneracji. Nawet przejście na spotkanie do innego pomieszczenia może być okazją do praktykowania uważnego chodzenia a przerwa na jedzenia okazją do uważnego spożywania posiłku. Warto też wprowadzać zasady uważnej komunikacji, czyli obserwować w sobie to co się pojawia, kiedy druga osoba mówi. Czy naprawdę słucham pomysłów koleżanki czy tylko myślę nad swoją odpowiedzią? Czy naprawdę jestem obecna na spotkaniu czy już w głowie robię listę zakupów jak będę wracała z pracy? Może warto zaczynać spotkania od chwili ciszy i krótkie praktyki, aby każdy mógł nie tylko fizycznie dołączyć na spotkanie?

Praktykowanie uważności wytrąca z automatyzmów w jakich funkcjonujemy i pomaga poszerzać perspektywę. Poza redukcją stresu zyskujemy dostęp do naszej kreatywności a znając swoje rozproszenia i umiejąc kierować uwagę w wybrane miejsce może się okazać, że zwiększamy swoja efektywność.

Zapraszamy po ofertę warsztatów i szkoleń dla firm.